ท่านสามารถ Zoom-in, Zoom-out เพื่อดูแผนที่ใน Google Mapsได้
โดย Clickที่เครื่องหมาย +(บวก) หรือ - (ลบ) ด้านขวามือของแผนที่

Powered by sukhosouvenir.com
 Copyright© 2017 All Rights Reserved.