SK-98

กรรมแก้ได้
ราคา 23.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ
รหัส 049
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 128 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 23.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 26.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 25.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
• อานิสงส์ของการบริจาคทาน
• การจัดสร้างพระพุทธรูป
• คำแนะนำและข้อปฏิบัติในการสวดมนต์
• อานิสงส์ของการแจกหนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน
• พิธีไหว้พระและสวดมนต์
• วิธีไหว้สิ่งที่เป็นมงคลทั้ง ๕
• คำไหว้พระ, คำไหว้เทพ
• คำอธิษฐานอัญเชิญเทวดาและขอพรพระ
• บูชาพระรัตนตรัย, กราบพระรัตนตรัย, ขอขมาพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้า, ไตรสรณคมน์
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑
• บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง, คำอธิษฐานอโหสิกรรม
• บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์, บทแผ่ส่วนกุศล
• วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร
• พระคาถาชินบัญชร
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ต้นฉบับเดิม)
• คำกรวดนํ้าของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• แผ่เมตตา
• กรวดนํ้า
• วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ
• คำอธิษฐาน
• คำตั้งความปรารถนา (หลังการปฏิบัติธรรม), คำขออโหสิกรรม (หลังการปฏิบัติธรรม)
• การอธิษฐานจิตในการปล่อยชีวิตปลา
• คำกล่าวก่อนแจกหนังสือธรรมะ
• คำอธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล (คาถาแผ่เมตตา กรวดนํ้า ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)
• คำถวายข้าวพระพุทธ, คำลาข้าวพระพุทธ, คำถวายของใส่บาตร
• คำกรวดนํ้า, คำอาราธนาศีล ๕
• คำอาราธนาพระปริตร
• คำถวายสังฆทาน, คำถวายผ้ากฐิน
• คำถวายผ้าป่า, คำภาวนาเวลารดนํ้าศพ
• คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ, คาถาบูชาดวงประจำวัน
• กะระณียะเมตตะสุตตัง (ย่อ)
• คาถาพระเจ้า ๕ องค์
• คำอธิษฐานขอพร
• คำขอขมาโทษ (กรรมชั่ว)
• มงคลชีวิต ๙ ประการ
• การสร้างรอยยิ้มในครอบครัว
• ดวงชะตา
• คาถาบูชาดวงชะตา (ของเก่า)
• กตัญญูคือหลักบำเพ็ญธรรม
• ฆ่าชีวิตทำลายดวงดี
• ปล่อยสัตว์ชีวิตยืน
• วิธีอธิษฐานในการปล่อยสัตว์
• บุญกุศล คือ อริยทรัพย์
• กรรมกำหนด
• ปฏิบัติธรรมอย่าข้ามขั้นตอน อย่าย้อนความหมาย
• วิธีแก้กรรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้น
• การปวดศีรษะเกิดจากกรรมเก่า
• การปวดหลัง ที่เกิดจากกรรมเก่า
• โรคหัวใจ ที่เกิดจากกรรมเก่า
• วิธีการแก้กรรมหรือตัดกรรม
• ทำแท้งลูกโดยเจตนาหรือไม่เจตนา
• กรณีสามีเจ้าชู้, กรณีลูกดื้อ, ติดยา, ติดเหล้า, ติดการพนันฯลฯ, วิธีแก้กรรม
• วิธีสะเดาะเคราะห์ การทำบุญรับอายุ
• ไปไหนดี
• สัญญาณของคนที่จะไปนรกหรือสวรรค์
• เราจะเชื่อเรื่องนรกสวรรค์อย่างไรดี
• ทำบุญกรวดนํ้า
• โจรกลับใจ
• พิจารณากรรมเก่า
• เกิดมาจน
• ทุกคนต้องระวัง ๔ จอมมาร
• พุทธโอวาท ก่อนปรินิพพาน
• พระพุทธองค์ตรัสถึงกฎแห่งกรรมว่า
• พระโอวาทของท่านอรหันต์จี้กง
• ธรรมะหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
• ๑๐ ข้อที่ต้องทำ
• ไม่ขับถ่ายตอนเช้า จะเกิดอะไรขึ้น
• ความสำคัญของอาหารมื้อเช้า
• สาเหตุที่เลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อย
• สมองเสื่อม
• อาหารผัดนํ้ามัน
• โรคไต
• ถุงนํ้าดีข้นเกิดทั้ง ๗ วัน
• คาถาของหลวงพ่อปาน
Powered by sukhosouvenir.com Copyright© 2017 All Rights Reserved.