ดอกไม้จันทน์ เกรด A,เกรดB,เกรดC(ดอกลีลาวดี)

SK-86

ดอกไม้จันทน์ เกรด A,เกรดB,เกรดC(ดอกลีลาวดี)

ราคา:
฿ 10.00
ดอกลีลาวดี เกรด A [ เกรดA มีใบยาง,ใบไม้ และโบว์ ]

ราคา:
฿ 8.50
ดอกลีลาวดี เกรด B [ เกรดB มีใบไม้ ไม่มีใบยางและโบว์ ]

ราคา:
฿ 8 .00
ดอกลีลาวดี เกรด C [ เกรดC ไม่มีใบยาง,ใบไม้ และโบว์ ]Powered by sukhosouvenir.com
 Copyright© 2017 All Rights Reserved.