SK-223

  สะสมบุญ
ราคา 20.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ
รหัส 1022
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ สีนํ้าเงิน
จำนวนหน้า 112 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 20.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
• ความหมายของบุญ
• การทำบุญ
• บุญ ๑๐ วิธี
• มาสร้างบุญกันเถอะ
• วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ
• อานิสงส์ผลบุญจากการทำบุญ ๔๐ แบบ
• เชื่อมบุญกับพ่อแม่ พระอรหันต์ในบ้าน
• วิธีใช้หนี้พ่อแม่
• ไหว้พระ ๙ วัด (กรุงเทพมหานคร)
• บทสวดมนต์เสริมมงคลชีวิต
• คำไหว้พระ, คำไหว้เทพ
• ชุมนุมเทวดา
• คำอธิษฐานอัญเชิญเทวดาและขอพรพระ
• วิธีสวด
• บูชาพระรัตนตรัย
• กราบพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้า
• ไตรสรณคมน์
• สมาทานศีล ๕
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ
• แผ่เมตตาแก่ตนเอง
• อธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• แผ่ส่วนกุศล
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
• พระคาถาชินบัญชร
• พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• คำกรวดนํ้าของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• คำถวายทานต่างๆ
• คำอธิษฐานเวลาทำบุญ
• คำถวายธูป เทียน ดอกไม้
• คำถวายเงินทำบุญ
• คำอธิษฐานเมื่อจบของต่างๆ ถวายพระ
• คำถวายข้าวพระพุทธ
• คำลาข้าวพระพุทธ
• คำถวายข้าวใส่บาตร
• คำถวายของใส่บาตร
• คำถวายผ้าป่า
• คำถวายสังฆทาน
• คำกรวดนํ้า
• คำอาราธนาศีล ๕
• คำอาราธนาพระปริตร
• คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
• คำถวายผ้ากฐิน
• คำหลั่งนํ้าถวายพระภูมิ
• คำภาวนาเวลารดนํ้าศพ
• คำภาวนาเวลาทอดผ้าหน้าศพให้พระบังสุกุล
• คำภาวนาเวลาเผาศพ
• คาถามหาลาภ
• คาถาเงินล้าน
• คาถาเสริมทรัพย์
• คาถาค้าขายดี (ของเก่า)
• พระคาถาหลวงปู่โอภาสี
• พระคาถาหลวงปู่ศุข (วัดมะขามเฒ่า)
• พระคาถาหลวงพ่อบ้านแหลม
• พระคาถาบูชาเทพยดานพเคราะห์
• บทสวดบูชาพระประจำวันเกิด
• พระคาถาหลวงพ่อสด วัดปากนํ้า
• คำอาราธนาพระสีวลี
• คาถามงกุฎพระเจ้า
• คาถาใช้ภาวนาก่อนขับรถ
• คาถาอาราธนาพระเครื่อง
• คาถาบูชาพระพรหม (เอราวัณ)
• คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ
• โพชฌงค์ ๗
• คาถาป้องกันภัย
• คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
Powered by sukhosouvenir.com Copyright© 2017 All Rights Reserved.