SK-220

  รักแท้คือเมตตา
ราคา 26.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 880
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ พิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 80 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 26.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 28.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 27.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 27.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 27.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 26.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 26.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 26.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 26.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 25.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
อรรถกถา สาเกตชาดก “ว่าด้วย เหตุให้เกิดความรัก”
๑. ความรู้ทั่วไป
• รักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษัตริย์
• นิยามความรัก
• แฟนแปลว่าอะไร (รักของวัยรุ่น)
• รักในวัยรุ่นเสียหายหรือไม่
• ความรักทำให้คนตาบอด ธรรมะทำให้คนตาสว่าง
• ทำไมรักจึงจืดจางขึ้น ๆ ลง ๆ
• พระมีความรักได้ไหม หลวงพ่อเคยมีความรักหรือเปล่า
• รักที่แท้จริงเป็นอย่างไร
• รักกันด้วยเมตตาเป็นอย่างไร
• รักบันดาล
• มีพระประจำใจท่านจะเต็มไปด้วยความรัก
• ความรักของพ่อแม่ยุติธรรมและบริสุทธิ์
• คู่รักคู่นอน คู่ทุกข์คู่ยาก
• คาถาผู้หญิงรัก
๒. พฤติกรรม การปฏิบัติตน และ ข้อห้าม
• รักใครอย่าเอาหัวใจไปฝากเขาไว้
• รักนวลสงวนตัว
• ก่อนจะรักคนอื่น ต้องรักตัวเองก่อน
• พูดอย่างไรให้คนอื่นรัก
• วิชาเลือกคู่ครอง
• ริรักในวัยเรียน
• รักเขามากแต่เขาไม่รักตอบทำอย่างไร
• ยิ่งเกลียดยิ่งใกล้ ยิ่งรักยิ่งห่างไกล
• อย่ารักใครให้หมดตัว
• เกลียดอย่างไรได้อย่างนั้น
• หลวงพ่อสอนเรื่องความรัก
• การให้เป็นยารัก ตระหนี่นักเป็นยาชัง
• รักง่ายทิ้งง่าย รักยากทิ้งยาก
• สามี ภรรยา ลูก ให้รักกัน ไม่ตายอย่าทิ้งกัน
• รักใครอย่าไปสาบาน
• โรคขาดความรัก ขาดกำลังใจ
• จิตใจสูงจะได้สามีดี
• อยากพบกันชาติหน้าต้องปฏิบัติอย่างไร
๓. คำแนะนำและข้อควรรู้สำหรับ เพศชาย เพศหญิง และ เพศที่สาม
• ชายหญิงควรรักศักดิ์ศรี
• ผู้หญิงรักผู้หญิง ผู้ชายรักผู้ชาย พ่อแม่ควรปฏิบัติอย่างไร
• ผู้หญิงรักผู้หญิง ผู้ชายรักผู้ชาย พระพุทธศาสนารังเกียจหรือไม่
• ผู้หญิงน่าเกลียดเพราะตามใจตัว ผู้ชายน่ากลัวเพราะไม่รู้จักเกรงใจคน
• ถ้าลูกสาวเราดี ๘๐ เปอร์เซ็นต์ได้สามีดีหมด
• ผู้ชายจิตใจเป็นหญิง ผู้หญิงจิตใจเป็นชาย ปฏิบัติธรรมได้หรือไม่
๔. วันแห่งความรัก (ในพระพุทธศาสนา)
• วันมาฆบูชา (วันแห่งความรักในพระพุทธศาสนา)
• ความรักของพระพุทธเจ้า ลึกซึ้ง ผูกพันกับชาวโลกมานาน
• ทรงประกาศ ความรักอันบริสุทธิ์และสูงส่งในวันมาฆบูชา
• พระพุทธเจ้า ให้รักตัวเอง พึ่งตัวเอง สอนตัวเอง
• ภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา รักพระพุทธเจ้าหรือไม่ รักอย่างไร
• ถวายชีวิตต่อพระรัตนตรัย
• เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นความชั่วเป็นความดี
• รักความดี ผูกพันความดีไว้
• พุทธโอวาท
๕. บทสวดมนต์
๖. บทแผ่เมตตา
๗. บทอุทิศส่วนกุศล
๘. คติธรรม คำสอน พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
Powered by sukhosouvenir.com Copyright© 2017 All Rights Reserved.