SK-218

  เนกขัมมะ บวชแทนค่าน้ำนมแม่
ราคา 27.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 878
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ พิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 96 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 27.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 30.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 29.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 28.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 28.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 28.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 27.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 27.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 27.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 27.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 26.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 25.00 บาท
พุทธวจนะ
๑. ความรู้ทั่วไป
• เคล็ดลับไปสู่ความสำเร็จ
• ละปลิโพธ
• สร้างความดี ต้องลงทุนความลำบาก
• ระบบลมหายใจ เป็นระบบอารมณ์ของชีวิต
• ตัวธรรมะ คือ ตัวรู้
• ญาติในพระศาสนา
• ความเข้าใจพระพุทธศาสนา
๒. วัดอัมพวัน คำแนะนำ ข้อห้าม
• แจกของจริง
• ไม่สงวนลิขสิทธิ์ “ของดี” ใครอยากได้มาเอาไป...
• กติกาของวัด
• ทำไมต้องตั้งกติกาเข้ากรรมฐานไว้ ๗ วัน
• สร้างความดี อย่าต่อรอง
• เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้ว...มาบวชกัน
• วัดอัมพวัน ไม่มีเรี่ยไร
• เครื่องกั้นความดี
• หนี้สงฆ์
• วัดอัมพวันดีทางไหน หากันตามใจชอบ
• ตถาคต เป็นเพียงผู้ชี้บอกทาง
• อภิชาตบุตร
• เงาบุญ เงาบาป
๓. ทาน การเสียสละ
• วันพระ เป็นวันฟังเทศน์
• เสียสละ เพื่อสร้างความดี
• ทานน้ำใจ
• ทานอันสำคัญที่ทำได้ยาก
• สร้างความดี เดี๋ยวนี้
• วันนี้เป็นวันโชคดีของท่าน พรุ่งนี้ไม่แน่
• คนที่ฆ่าตัวตาย ทำบุญให้ไม่ถึง...
๔. เนกขัมมปฏิบัติ ความรู้ทั่วไป
• บวชเนกขัมมะ แทนคุณน้ำนมแม่ได้
• เนกขัมมปฏิบัติ มาหาความสงบของชีวิต
• ใคร? มีบุญ...มาเอง
• เราเป็นนักบวช
• บวชเนกขัมมะ เพื่อให้นิสัยดีขึ้น
• บวชจิต บวชใจ
• สมณะ
• บวชสร้างบุญ ไม่ใช่บวชเอาบุญ
• โยคี ฤๅษี ชีไพร
• ค้นหาพระในใจ
• พระจริง พระปลอม
• ลูกตถาคต
๕. สัจจะ เพียร อดทน ฝืนใจ
• ถวายชีวิตต่อพระศาสนา
• สัจจะต่อพระศรีรัตนตรัย
• สมาทาน... คือ การรับสัจจะไปปฏิบัติ
• อธิษฐานจิตด้วยสัจจะ
• ความอดทนคือสัจจะ
• ขันติธรรม
• ตั้งใจแล้ว พูดแล้ว ต้องทำให้เสร็จ
• ฝืนใจ จึงจะสำเร็จ
• นิ่งได้ ทนได้ รอได้ ช้าได้ ได้ดี
๖. กฎแห่งกรรม การแก้กรรม
• กรรมปัจจุบัน กรรมครั้งอดีต กรรมที่จะเกิดในอนาคต
• คนสร้างกรรม เมื่อสำนึกได้ต้องยอมรับใช้กรรม
• กรรมฐานแก้ปัญหาชีวิตได้
• สร้างความดีน้อย สร้างความไม่ดีมาก แก้กันไม่ได้
• การแก้กรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการเจริญกรรมฐาน
๗. กรรมฐาน ความรู้ทั่วไป
• กรรมฐานที่สอนกันที่วัดอัมพวัน ได้มาจากหลวงพ่อในป่า
• คนมีบุญจึงเจริญกรรมฐานได้
• กินน้อย นอนน้อย พูดน้อย ทำความเพียรให้มาก
• ปฏิบัติกรรมฐานต่อเนื่อง ๗ วัน ๗ คืน ได้รับผลแน่
• โยมมาเจริญกรรมฐาน ๗ วัน ประเมินผลตัวเองได้
• อย่าหมิ่นประมาทต่อกรรมฐาน
• ทำจริงได้ของจริง ทำปลอมได้ของปลอม
• การเจริญพระกรรมฐานเป็นการต่อชะตากรรม
• การเจริญกรรมฐาน ทำให้ถึง เข้าให้ถึง
๘. กรรมฐาน คำแนะนำ ข้อควรรู้
• มานั่งกรรมฐานเพื่อให้เห็นตัวเอง สอนตัวเอง
• มาปฏิบัติกรรมฐาน อย่าหวังผลเลอเลิศ
• ปฏิบัติให้เหมือนกัน
• เราเป็นคนจริงไหม
• การเจริญกรรมฐานเป็นการเพิ่มพลังจิต
• คนชอบหลับคือคนขาดสติ
• ปฏิบัติให้ถึง จะซึ้งใจ
• ขอให้ได้ของจริงติดตัวไป อย่าเอาของปลอม
• บุญ ๑๐ ประการที่ได้จากการเจริญกรรมฐาน
๙. ขออโหสิกรรม ความรู้ทั่วไป
• คนเกลียดกัน ทะเลาะวิวาทกัน คือคนไม่รู้ความจริง
• ขออโหสิกรรมก่อน ค่อยมาเจริญกรรมฐาน
• พระอภัยมณี
• พระสังข์ทอง
• บุญต่อบุญ บาปต่อบาป
๑๐. ญาณ ความรู้ทั่วไป
• ลำดับญาณ
• กรรมฐานที่สอนกันอยู่ ไม่ใช่...ญาณ
• โสดา โสดี
• ช้าเพื่อไว เสียเพื่อได้ • แยกรูปแยกนามได้ เหลือกินเหลือใช้ ญาณอื่น ๆ ตามมาเอง
• คุณสมบัติมนุษย์ครบ...จะ “ดันให้สูงขึ้นไปเอง”
• ญาณขึ้น
• ญาณโตงเตง
• พระอรหันต์ พระอรเห
๑๑. บทสวดมนต์
๑๒. บทแผ่เมตตา
๑๓. บทอุทิศส่วนกุศล
๑๔. วิธีปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น
Powered by sukhosouvenir.com Copyright© 2017 All Rights Reserved.