SK-217

  ปลงให้ตก วางให้เป็น
ราคา 23.00 บาท

รหัส 875
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 112 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 23.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 26.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 25.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
• พระปัจฉิมโอวาท
๑. ชีวิต
• ความรู้ทั่วไปและข้อควรรู้
• ชีวิตความทุกข์และความตาย
• ทานอันสำคัญคือพยายามเสียสละความชั่วออกจากตัว
• ยอดบารมีอันยิ่งใหญ่คือกรรมฐาน
• บุญมีแต่กรรมบัง รู้ด้วยกรรมฐาน
• เราเลี้ยงสังขารไว้ทำอะไร
• ความดีเป็นแก่นสารของชีวิต
• อะไรเอ่ย? มันไวเหลือเกิน
• ชาวพุทธไม่ควรสุขอยู่แค่คนเดียว
• ปริศนาธรรม (คนเกิดใหม่มือจะกำ ตอนตายมือจะแบ)
• โลกเรานี้เหมือนโรงแรม
• เพื่อนตายคือกรรมฐานและสติสัมปชัญญะ
• ธรรมะคือธรรมชาติ พระพุทธเจ้าสอนง่ายแต่ไปตีความกันยาก
• อภิณหปัจจเวกขณะ
ข้อควรจำ ข้อห้าม การปฏิบัติตนและผลที่ได้รับ
• ผู้สูงอายุต้องรักษาตนให้เป็นปกติ
• ทำใจได้แล้ว ไม่ต้องเสียใจ น้อยใจ ไม่ต้องให้ใครมาลำบากเพราะเรา
• เป็นชายจริง เป็นหญิงแท้ เป็นคนแก่ที่น่าบูชา
• จงอยู่อย่างมีที่พึ่ง
• ตักบาตรมาจนแก่ แต่ตายไปตกนรก เพราะเหตุใด
• เคล็ดลับของการมีอายุยืน
• พื้นฐานของชีวิต สำหรับผู้ต้องการมีอายุยืนยาว
• เราทุกข์มากเป็นกิเลสาสวะ เป็นสวะอยู่ในใจ ทำให้จิตใจไม่สบาย
• เกิดแก่เจ็บตาย โปรดทำใจปลงให้ตก
๒. ความทุกข์
ความรู้ทั่วไปและข้อควรรู้
• มัวกอดทุกข์เอาไว้ในใจ คนประเภทนี้แก่ไวและตายไว
๓. ความเจ็บและความป่วย
ความรู้ทั่วไปและข้อควรรู้
• โรคกรรม หมอตรวจไม่พบ
• ตัวเรานี้เป็นรังแห่งเชื้อโรค
• คุณชาลีอินทรวิจิต ศิลปินแห่งชาติ สวดมนต์ช่วยให้มีสติ
• จิตจะเป็นกัปตันนำทาง
• อารมณ์ดี โรคาพยาธิก็น้อย ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้
• รักษาใจในยามเจ็บป่วยไข้
ข้อควรจำ ข้อห้าม การปฏิบัติตนและผลที่ได้รับ
• ถ้าฝึกกรรมฐานไว้ดี โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนไม่ต้องกลัว
• คนเข้าถึงธรรมหายจากโรคได้
• นั่งกรรมฐานสวดพุทธคุณ พาหุงมหากา หายจากโรคมะเร็งได้
• ตั้งสติไว้ เดี๋ยวโรคก็หาย
• โรคกำลังใจ
• ฝากความปวดไว้ที่อื่นก่อน เอาความดีมีปัญญาออกมาพูด
• เดินจงกรมโรคภัยไข้เจ็บเกิดน้อย เลือดลมจะเดินสะดวก
๔. ความชรา
ความรู้ทั่วไปและข้อควรรู้
• อะไรเอ่ย เรายิ่งหนี มันยิ่งตาม
• ลักษณะผู้สูงอายุ
• คนอารมณ์ดี (ยาอายุวัฒนะ) ทำให้อายุยืน
๕. ปัจฉิมวัย
ความรู้ทั่วไป และข้อควรรู้
• คนเราถ้าโกรธง่ายจะแก่เกินวัย
• เฒ่าชะแรแก่ชราแค่ไหนให้เจริญกรรมฐานพึ่งตนเอง
๖. ความตาย
ความรู้ทั่วไปและข้อควรรู้
• เตรียมตัวตาย
• คนหมดอายุเหมือนหมดสัญญาเช่าบ้าน
• เวลาคนเจ็บใกล้จะตายจะนึกถึงพระ
• ตายจริง
• ตายโดยสมมติ
• ตายสูญ
• เตรียมตัวก่อนตายด้วยการฝึกกรรมฐาน
• ทำอาจิณกรรมฝ่ายกุศลให้ชำนาญ
• พญามัจจุราชเป็นตุลาการที่เที่ยงธรรมยิ่งนัก
ข้อควรจำ ข้อห้าม การปฏิบัติตนและผลที่ได้รับ
• เตรียมตัวก่อนตาย เตรียมเสบียงวัสดุเครื่องใช้ไม้สอยก่อนเดินทางต่อไป
• เราเจ็บ เราตาย ใครก็ช่วยไม่ได้รีบทำใจเถิด
• เตรียมตัวก่อนตาย เจริญกรรมฐานให้มาก
• คนที่รักตัวเองจริงจะไม่กลัวตาย
• นึกถึงความตายไว้ให้มันเคยชิน
• ชีวิตก่อนความตายและการดูแลผู้ป่วยก่อนตาย
• การให้สติคนไข้หนักต้องใช้ความระมัดระวัง
๗. การฆ่าตัวตาย
• วัยรุ่นสมัยนี้ ชอบคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย
• เมื่อฆ่าตัวตายแล้ว
• เมื่อฆ่าตัวตายแล้ว หนีทุกข์ได้หรือไม่ ทำอย่างไรจะหนีทุกข์ได้
• การฆ่าตัวตายจะละทุกข์ได้ไหม
• จะช่วยคนไม่ให้ฆ่าตัวตายได้อย่างไร
๘. เหตุที่ทำให้ตาย และเหตุที่นำไปเกิด
• เหตุที่ทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิด
• เหตุที่ทำให้ตาย
• เหตุนำให้สัตว์ไปปฏิสนธิ
• อารมณ์ขณะใกล้ตาย
• อารมณ์เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายต้องไปเกิดตามนั้น
• จุติ (การตาย) และ ปฏิสนธิ (การเกิด) เกิดขึ้นสืบต่อกันไม่ขาดสาย
๙. ลำดับการสวดมนต์
• บทสวดมนต์
• กรรมฐานต่ออายุได้
Powered by sukhosouvenir.com Copyright© 2017 All Rights Reserved.