SK-216

  แก่นแท้แห่งพระกรรมฐาน
ราคา 23.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 874
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 112 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 23.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 26.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 25.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
• ความรู้ทั่วไป
• วิปัสสนากรรมฐานเป็นของเก่า
• การกำหนดท้องพองยุบคืออานาปานสติ
• วิปัสสนากรรมฐาน ต้องทิ้งตำราวิชาการ ทิ้งทิฐิ ไม่รู้ล่วงหน้า
• วิปัสสนึก
• อยากเรียนรู้ถามหญิงคันหูก อยากทำถูกถามเด็กเลี้ยงควายฯ
• การศึกษาภาคปฏิบัตินี่ยากมาก ไม่ต้องวิจัย ประเมินผล ให้เกิดขึ้นเอง
• ปฏิบัติกรรมฐานต่อเนื่อง ๗ วัน ๗ คืน ได้รับผลแน่
• การปฏิบัติอย่าเอาหลายอย่างมาปนกันจะสับสน
• ทำกรรมฐานยังไม่ได้ ให้สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุง มหากา ก่อน
• การงานคือกรรมฐาน
• เชื่ออะไร ร้ายที่สุดในโลกมนุษย์
• กินน้อย นอนน้อย พูดน้อย ทำความเพียรให้มาก
• ปฏิบัติธรรมกี่วันจึงจะสำเร็จ
• วันนี้เพลียมากไม่ต้องสวดมนต์ ไม่ต้องภาวนา อย่างนี้ใช้ไม่ได้
• มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จัดว่าเป็นนักบวช
• เสียสละความทุกข์ที่อยู่ในจิตใจ
• ของดีอยู่ที่โยม เอาไปให้ได้
• ทำกรรมฐานอย่ามาทำจิ้ม ๆ จ้ำ ๆ อยู่บ้านต้องทำที่บ้านด้วย
• พุทธะไม่ใช่หญิง ไม่ใช่ชาย
• การเจริญกุศลภาวนาต้องการให้ผุดขึ้นมาเอง
• มานั่งกรรมฐานเพื่อให้เห็นตัวเอง
• คนมีสติคือคนที่เจริญกรรมฐาน ผีไม่เข้า เจ้าไม่สิง
• คนเป็นโรคประสาทเกินกำหนด นั่งสมาธิไม่ได้
• คนที่เจริญกรรมฐานได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระศาสนา
• อย่าหมิ่นประมาทต่อพระกรรมฐาน
• มานั่งกรรมฐานต้องละทิฐิมานะ ตัดปลิโพธกังวล
• การละปลิโพธ
• วิปัสสนาไม่มีสำเร็จ ต้องทำไปเรื่อย ๆ
• ปฏิบัติธรรมทดแทนน้ำนมแม่ได้
• คนไร้บุญวาสนาช่วยยาก
• สร้างความดีต้องลงทุนความลำบาก
• บวชเนกขัมมะ ไม่ใช่บวชชีพราหมณ์
• หนอ...นี่เป็นคำของพระพุทธเจ้าแท้
• แก้ปัญหาไม่ยากเลย ต้องแก้ตัวเองก่อน
• ปฏิบัติธรรมใครทำ ใครได้
• การเจริญกรรมฐานเป็นการสอนตัวเอง กรรมฐานทำทุกวัน ให้เสมอต้นเสมอปลาย
• ด่าพ่อ ด่าแม่มาเจริญกรรมฐาน ไม่ได้ผล ต้องถอนคำพูด ขอสมาลาโทษเสีย
• กรรมฐานเบื้องต้น สติปัฏฐาน ๔ สำหรับผู้ปฏิบัติ
• ยืนหนอ ๕ ครั้ง การกำหนด เวทนา จิต และธรรม
• เดินจงกรม การกำหนด เวทนา จิต และธรรม
• นั่งสมาธิ การกำหนดเวทนา จิต และธรรม
• นอนสมาธิ
• จิต สติ และการกำหนด
• อธิษฐานจิต อโหสิกรรม แผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล
• บทแผ่เมตตา
• บทอุทิศส่วนกุศล (บทกรวดน้ำ)
Powered by sukhosouvenir.com Copyright© 2017 All Rights Reserved.