SK-215

  ธรรมะประดับใจ
ราคา 22.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ
รหัส 870
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 112 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 22.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 25.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
• ธรรมะประดับใจ
• ธรรมะของเทวดา
• ธรรมะรักษา
• ธรรมะนำไปสู่ความเจริญ
• พรชีวิต
• อานิสงส์แห่งเมตตา
• สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม
• ทำบุญให้ถูกวิธี
• ทำงานด้วยศรัทธา
• ทำวัตรเช้า - เย็น (แปล)
• ทำวัตรเช้า
• นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
• กรวดนํ้าตอนเช้า
• ทำวัตรเย็น
• กรวดนํ้าตอนเย็น
• บทสวดมนต์ไหว้พระ
• วิธีสวด
• บูชาพระรัตนตรัย
• กราบพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้า
• ไตรสรณคมน์
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ
• แผ่เมตตาแก่ตนเอง
• อธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• แผ่ส่วนกุศล
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
• พระคาถาชินบัญชร
• กะระณียะเมตตะสุตตัง (ย่อ)
• คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ
• คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
Powered by sukhosouvenir.com Copyright© 2017 All Rights Reserved.