SK-199

  เกิดมาต้องเรียนหนังสือ
ราคา 21.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ
รหัส 844
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 80 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 21.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
๑. ความรู้ทั่วไป
• คนเราต้องมีดีหลายด้าน
• ปัญญาในตัว
• ลูกอย่างไรพ่อแม่รักใคร๋
• วิชาที่อ่านหนังสือไม่มีตัว
• โลกิยปัญญาและโลกุตตรปัญญา
• สถาบันโรงเรียน
• วิชาทางโลกกับทางธรรมเป็นอย๋างไร
• มหานิยมอยู่ที่ไหน
• เสน่ห์ของคนอยู่ที่ไหน
• พระพุทธเจ้าทรงเน้นสอนวิชาการ (ทางโลก)
• และวิชาแก้ไขปัญหาชีวิต (ทางธรรม)
• พุทโธโลยีหมายความว่าอย่างไร
• ความรู้ที่ว่าด้วยความตื่นแห่งตน
• คนเรียนสูง โลกเจริญก้าวหน้า แต่จิตใจคนตามโลกไม๋ทัน
๒. การเรียน และ การสอบ
• สอบคิดไม่ออกทำอย่างไร
• สอบตก สอบได้ ควรเชื่อใคร
• ใช้หนี้ตัวเองด้วยการเรียนหนังสือ
• ย้อนอดีตเรียนหนังสือในศาลาวัด
• สอบตกเมื่อไรคิดถึงครูเมื่อนั้น
• ถ้าเราจบปริญญาตรี-โทในชาตินี้ ตายไปชาติหน้า ต้องได้ปริญญาเอกแน่
• พระพุทธเจ้าสอนคันถธุระ ต้องเรียนหนังสือ
• เรียนให้รู้ ดูให้จำ เกิดมาไม่รู้ เกิดมาทำไม
• รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
• เจ้าชายสิทธัตถะทรงสำเร็จการศึกษา ๑๘ สาขา
• วัยเรียน วัยรู้
• บนขอให้สอบได้ที่ ๑
• การศึกษาช่วยคนได้อย๋างไร
๓. ข้อควรรู้ ข้อแนะนำ และ ข้อควรปฏิบัติ
• อยากปํญญาดีทำอย๋างไร
• เรื่องจำเป็นนี้มีอานิสงสูง
• กฎแห่งกรรมจากการเสพยา ดื่มสุราติดตัวมา ๖๐ % เรียนไม๋ไหว
• เกิดมาแล้วต็องเรียนหนังสือ
• ให้อดทนต่อการเรียน
• มีความรู้ต้องคู่กับความดี
• ตั้งใจเรียน ขยัน แต่ก็สอบตกเพราะอะไร
• ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม๋รอด
• การฝึกบริหารจิตนั้นมีคุณค่าต่อชีวิตมาก
• ภาวนาให้เกิดปํญญา
• ความรู้และความคิด
• วันไหนไม่หาความรู้ใส่ตน วันนั้นขาดทุน
๔. ข้อห้าม
• นักเรียนนักศึกษาเป็นโรคประสาทห้ามนั่งสมาธิ
• ผู้ใหญ่เขาให้อะไรอย่าหยิ่งยะโสโอหัง ให้เอาไว้ก๋อน
• หากเสียใจ โกรธ อย่าปล่อยให็ค้างคืน
• อย่าคบคนพาล
• เอาที่เขาสอนที่เขา อย่าเอาที่เราไปสอนเขา
๕. ครู
• กตัญญู อย่าลืมคุณครูบาอาจารย์
• วันครู สักการะครูอย๋างไร
• ธรรมของครู
• งานสำคัญของครูคือการสร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก
๕. บทสวดมนต์
• วิธีสวด
• บูชาพระรัตนตรัย
• กราบพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้า
• ไตรสรณคมน์
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ
• แผ่เมตตาแก่ตนเอง
• อธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• แผ่ส่วนกุศล
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
• พระคาถาชินบัญชร
• กะระณียะเมตตะสุตตัง (ย่อ)
• คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
Powered by sukhosouvenir.com Copyright© 2017 All Rights Reserved.