SK-197

  วิธีใช้หนี้พ่อแม่ และหน้าที่ของเด็ก
ราคา 20.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 329
ขนาด 10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ สีนํ้าเงิน
จำนวนหน้า 112 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 20.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 18.50 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
• อนุโมทนา
• อานิสส์ของการสวดพระพุทธคุณ
• เมื่ออาตมาได้พบกับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว
• วิธีใช้หนี้พ่อแม่
• หน้าที่ของเด็ก
• หน้าที่ของลูก
• ข้อคิดในการดำเนินชีวิต
• วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ
• บทสวดมนต์
• วิธีสวด,บูชาพระรัตนตรัย
• บทกราบพระรัตนตรัย,นมัสการพระพุทธเจ้า
• ขอขมาพระรัตนตรัย,ไตรสรณคมน์
• ถวายพรพระ อิติปิโส
• ชัยมงคลคาถา พาหุง
• ชัยปริตร มหากา
• อิติปิโส เท่าอายุ,บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
• คำอธิษฐานอโหสิกรรม
• บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• บทแผ่ส่วนกุศล
• กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
• พระคาถาชินบัญร
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
Powered by sukhosouvenir.com Copyright© 2017 All Rights Reserved.