SK-196

  วิธีใช้หนี้พ่อแม่ และหน้าที่ของเด็ก
ราคา 17.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 325
ขนาด 10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ สีนํ้าเงิน
จำนวนหน้า 88 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 17.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 15.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 14.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 13.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 13.00 บาท
• วิธีใช้หนี้พ่อแม่
• หน้าที่ของเด็ก
• หน้าที่ของลูก
• ข้อคิดในการดำเนินชีวิต
• วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ
• บทสวดมนต์
• วิธีสวด,บูชาพระรัตนตรัย
• บทกราบพระรัตนตรัย,นมัสการพระพุทธเจ้า
• ขอขมาพระรัตนตรัย,ไตรสรณคมน์
• ถวายพรพระ อิติปิโส
• ชัยมงคลคาถา พาหุง
• ชัยปริตร มหากา
• อิติปิโส เท่าอายุ,บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
• คำอธิษฐานอโหสิกรรม
• บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• บทแผ่ส่วนกุศล
• กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
Powered by sukhosouvenir.com Copyright© 2017 All Rights Reserved.