SK-174-6

  สวดมนต์ทำกรรมฐานตามแบบหลวงพ่อจรัญ
ราคา 26.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 424
ขนาด 14.3 x 21.0
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 96 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 26.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 29.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 28.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 27.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 27.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 27.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 26.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 25.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 24.50 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
• บทสวดมนต์
• บทแผ่เมตตา
• บทอุทิศส่วนกุศล (บทกรวดน้ำ)
• วิธีการสวดมนต์
• ลำดับการสวดมนต์
• เหตุใดต้องสวดอิติปิโสเท่าอายุ + ๑
• การเปลี่ยนจาก “เต” เป็น “เม” ในบทสวดมนต์
• วิธีการแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศล ๒๗
• ถามตอบเรื่องการสวดมนต์ โดยพระธรรมสิงหบุราจารย์
• บทสวดมนต์แปล
• ทำกรรมฐาน
• วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น
• คติธรรมคำสอน เรื่องการปฏิบัติกรรมฐาน
• กรรมฐาน โดยพระธรรมสิงหบุราจารย์
• วิปัสสนากรรมฐานคืออะไร
• ธุระในพระศาสนา
• การเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐาน
• สติปัฏฐาน
• อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม
• ประโยชน์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
• สติปัฏฐาน ๔ ปิดอบายภูมิได้
Powered by sukhosouvenir.com Copyright© 2017 All Rights Reserved.