SK-148

  สมเด็จพระพุฒาจารย์
ราคา 17.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 128
ขนาด 10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า 88 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 17.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 15.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 14.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 13.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 13.00 บาท
• อนุโมทนา
• อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ
• เมื่ออาตมาได้พบสมเด็จพระนพรัตน์ วัดป่าแก้ว
• แนวทางการสวดมนต์และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
• บูชาพระรัตนตรัย
• บทกราบพระรัตนตรัย, นมัสการพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย, ไตยสรณคมน์
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑
• บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
• บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• บทแผ่ส่วนกุศล
• กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
• พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
• ผู้ว่าฯ พาหุง
• จ่าสอบเป็นนายร้อย
• วิธีปฏิบัติปัสสนากรรมฐาน
• ชีวิตนี้มีค่า
• อานิสงส์หรือผลที่จะได้รับจากการเจริญวิปัสสนา
• การเจริญกรรมฐานทำให้ชีวิตรุ่งเรือง
Powered by sukhosouvenir.com Copyright© 2017 All Rights Reserved.