SK-114

พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู
ราคา 17.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ
รหัส 1161
ขนาด 14.3 x 21.0
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ ดำ
จำนวนหน้า 32
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 17.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 15.50 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 15.00 บาท
• คำสอนของพ่อ "ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้"
• ความหวังของแม่
• กษัตริย์ยอดกตัญญู
• ไม่นึกเลยว่า..ลูกคนนี้ จะกตัญญูขนาดนี้ จะรักแม่มากขนาดนี้
• แม่ทั้งหลายลองคิดดูซิ..อะไรอร่อยๆ..ในหลวงตักใส่ช้อนให้แม่
• อยากฟังแม่สอนอีก..เป็นยัไงบ้าง..? เป็นกษัตริย์ปกครองประเทศ..
• ในหลวง..เสด็จไปประทับกับแม่..ตอนแม่ป่วย..ไปทุกวัน
• ในหลวง..มีรับสั่งว่า..แม่ของเรา..ทำไมต้องให้คนอื่นเข็น..เราเข็นเอง
• ยามป่วยไข้..หวังเจ้า..เฝ้ารักษา..
• แม่..พอเห็นลูกมาเยี่ยม..ก็หายไขัไปครื่งหนื่งแล้ว
• พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..เรื่องการทำงานร่วมกัน.
Powered by sukhosouvenir.com Copyright© 2017 All Rights Reserved.