SK-107

แก้กรรมปัจจุบันให้ทันในชาตินี้ 873
ราคา 22.00 บาท

รายละเอียดหนังสือรหัส 873
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 96 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 22.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 25.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
• ความรู้ทั่วไป
• หลักความเชื่อในพระพุทธศาสนา
• ทำไมคนโบราณต้องหาบก้อนดินไปวัด
• คนไทย เยาวชนไทย สมัยนี้ไม่เชื่อเรื่องกรรม
• สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน
• เจตนาเป็นตัวกรรม
• พระพุทธเจ้าก็ทรงหนีไม่พ้นกรรม
• หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นอกาลิโก
• รักษาสมบัติมนุษย์ไว้อย่าให้ตกเป็นทาสกิเลส
• เวลาใครตายจะอุทิศส่วนกุศล ไม่มีอะไรดีเท่ากรรมฐาน
• ไหว้พระให้ถึงพระ
• กรรมฐานต่ออายุได้
• บุญ บาป ข้อห้าม ศีล
• ทำร้ายสัตว์หนีร้อน มาพึ่งเย็น ต้องรับกรรมหนักกว่าธรรมดา
• คนด่าเราเป็นบาป เราโดนด่าเป็นบุญ หรือ เป็นบาป
• ทำทานไม่มีศีล สัมฤทธิ์ผลหรือไม่
• มาปฏิบัติธรรมได้บาป
• แต่ละคนบุญไม่เท่ากัน
• หากผิดศีล ๕ เกิน ๖๐% เป็นอย่างไร
• บุคคลผู้นี้ขอให้ท่านทายว่าตายแล้วจะไปไหน
• กรรมที่จะเป็นเหตุทำให้สัตว์ไปปฏิสนธิ
• พยายามทำอาจิณณกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลให้ชำนาญ ๓๗
• สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
• บุญกรรมฐานช่วยเราได้อย่างไร
• สร้างบุญไว้ในใจ
• จิต สติ กรรมฐาน
• ตัวโกรธอยู่ไหน
• จิตโกรธ ผูกพยาบาทเก่ง จะฝันร้าย
• คนมีโลภะ โทสะ โมหะ หายใจอย่างไร
• อารมณ์ร้อนมันจะสะสมค้างอยู่ในใจ
• คนมีเวรกรรม สร้างกรรมมา ทำกรรมฐานไม่ได้ผล
• การเจริญกรรมฐานเป็นการสร้างข้อมูลใส่เครื่องคอมพิวเตอร์ในตัวเรา
• ชาวพุทธส่วนมากทำอะไรไม่ได้ผล เพราะเสียสัจจะ
• มีสติมากเท่าไร ความชั่วในตัวเราก็ออกไปมากเท่านั้น
• กฎแห่งกรรม ความหมาย และการแก้กรรม
• กฎแห่งกรรมแปลว่าอะไร
• ทำเวรกรรมอะไรไว้ เราต้องแก้เอง คนอื่นแก้ให้ไม่ได้
• โกรธ เกลียดใคร กำหนดเลยเป็นวิธีแก้ปัจจุบัน
• กลุ้มใจ เสียใจ โกรธ แก้ตรงไหน
• แก้ตัวเองไม่ได้ ไปแก้คนอื่นไม่ได้
• สิ่งใดแก้ได้ก็แก้ สิ่งใดแก้ไม่ได้อย่าไปแก้ให้เสียเวลา
• กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร
• รู้กฎแห่งกรรมได้จากเวทนา
• กรรมนิมิต
• อดีตอย่าไปรื้อฟื้น เรื่องคนอื่นไม่คิด กิจที่ชอบคือเอาปัจจุบัน
• มีเวทนาต้องกำหนดให้ได้
• กรรมครั้งอดีตแก้ไม่ได้ ต้องใช้กรรม กรรมปัจจุบันแก้ได้
• กรรมฐานไม่ใช่ตัดกรรม กรรมฐานแปลว่าต้องใช้หนี้กรรม
• กรรมฐานทำให้ระลึกชาติได้
• ถ้าเราไม่เจริญกรรมฐาน ไม่มีโอกาสใช้กรรมในปัจจุบันขณะนี้
• ต้องไปใช้เวลาตาย
• อย่าหมิ่นประมาทต่อพระกรรมฐาน
• อธิษฐานจิต อโหสิกรรม การแผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล
• อำนาจเมตตา
• ถ้าไม่เจริญกรรมฐาน ให้อภัยได้ยาก
• อโหสิกรรมก่อนจึงแผ่เมตตา
• อุทิศส่วนกุศล
• บทสวดมนต์
• บูชาพระรัตนตรัย
• กราบพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ?า (นะโม)
• ไตรสรณคมน์ (พุทธัง ธัมมัง สังฆัง)
• สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
• สวดพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• สวดชัยปริตร (มหากาฯ)
• สวดพุทธคุณเท?าอายุเกิน ๑ (อิติปิ โส เท่าอายุ บวก ๑)
• แผ่เมตตา
• อุทิศส่วนกุศล
Powered by sukhosouvenir.com Copyright© 2017 All Rights Reserved.