SK-105

กฎแห่งกรรม 766
ราคา 14.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 766
ขนาด 10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า 88 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 14.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 15.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 14.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 13.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 12.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 12.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 11.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา - บาท
• กฎแห่งกรรม...ผลกรรมเพราะทำแท้ง
• กรรมออนไลน์จากการทำแท้ง
• กระจกส่องกรรม
• กรรมที่ไม่มีวันชดใช้หมด
• กรรมที่ทำกับแม่
• กรรมกำหนด
• กฎแห่งกรรม...ทำอะไร ได้อย่างนั้น
• การลดกรรม ๔๕ อย่าง
• พระพุทธองค์ตรัสถึงกฎแห่งกรรมว่า
• วิธีแก้กรรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้น
• วิธีแก้กรรม
• บทสวดมนต์
• วิธีสวด
• บูชาพระรัตนตรัย
• กราบพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• นมัสการ
• ไตรสรณคมน์
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุ บวก ๑ จบ
• แผ่เมตตาแก่ตนเอง
• คำอธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• แผ่ส่วนกุศล
• กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
• อมตธรรม
Powered by sukhosouvenir.com Copyright© 2017 All Rights Reserved.