SK-224

  บวชเณรให้แม่ บวชพระให้พ่อ
ราคา 31.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 877
ขนาด 14.3 x 21.0
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ พิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 120 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 31.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 34.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 33.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 32.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 32.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 32.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 31.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 31.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 31.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 31.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 30.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 29.00 บาท