SK-220

  รักแท้คือเมตตา
ราคา 26.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 880
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ พิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 80 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 26.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 28.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 27.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 27.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 27.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 26.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 26.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 26.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 26.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 25.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท