SK-206

  ทำบุญง่ายๆตามภาษาคน
ราคา 12.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 214
ขนาด 12.7 x 18.5 ซม.
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า 24 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 12.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 15.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 14.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 13.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 13.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 13.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 12.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 12.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 12.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 12.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 12.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 12.00 บาท