SK-201

  วิธีใช้หนี้พ่อแม่ และหน้าที่ของเด็ก
ราคา 15.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ
รหัส 533
ขนาด 14 x 14 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 96 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 15.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 15.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 14.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 13.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 13.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 12.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา - บาท