SK-174-2

  แก่นแท้แห่งพระกรรมฐาน
ราคา 27.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ
รหัส 1172
ขนาด 14.3 x 21.0
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 112 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 27.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 30.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 29.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 28.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 28.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 28.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 27.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 26.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 26.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 25.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 25.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 24.50 บาท