SK-144-3

แม่..ผู้หญิงคนสำคัญที่สุดในชีวิต
ราคา 24.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ
รหัส 1130
ขนาด 14.3 x 21.0
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ ดำ-ชมพู
จำนวนหน้า 80 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 24.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 27.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 26.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 25.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 25.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 25.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท