SK-144-1

  อิ่มสุข ความสุขในทางธรรม
ราคา 18.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ
รหัส 1175
ขนาด 10.5 x 19
กระดาษ บุ๊คครีม
หมึกพิมพ์ สีดำ+สีเขียว
จำนวนหน้า 72 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 18.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 17.50 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 17.50 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 17.50 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 16.50 บาท