พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์

SK-115

  พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ 224
ราคา 18.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 224
ขนาด 12.7 x 18.5 ซม.
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ สีนํ้าเงิน
จำนวนหน้า 104 หน้า
ความหนากระดาษ 70 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 18.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา - บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา - บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา - บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา - บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา - บาท